Nabożeństwo niedzielne – 07/02/2021

Transmisję kazania rozpoczynamy o godzinie 10.30