NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE 31.01.2021

Transmisję kazania rozpoczynamy o godzinie 10.30