O NAS

Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim złożonym z ludzi zbawionych z łaski, nie przez jakiekolwiek zasługi, czy zabiegi religijne

Ef. 2,8-9 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Wierzymy, że najważniejszą, a w zasadzie jedyną świątynią Boga jest sam człowiek

Dz. 17,24 Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
1Kor 3:16 “Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

Funkcjonujemy według modelu kościoła nakreślonego przez Chrystusa, a między innymi przez powszechne kapłaństwo

Obj. 1,5-6 wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojeg

Bycie chrześcijaninem zobowiązuje. Skoro nazywamy siebie chrześcijanami (od imienia Chrystusa) zobowiązani jesteśmy w odpowiedzialności żyć i sprawować swoje chrześcijaństwo

Mat. 5,13-16 Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?… Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

LIDERZY