KIM JESTEŚMY

Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim złożonym z ludzi zbawionych z łaski,

nie przez jakiekolwiek zasługi, czy zabiegi religijne

Ef. 2,8-9 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.NABOŻEŃSTWA

Niedziela 10:00
Środa 18:00


LOKALIZACJA

Kościół Zielonoświątkowy
Chodowieckiego 2
48-300 Nysa

Katecheza w KZ w Nysie

Rodzicu, jeżeli chcesz, by Twoje dziecko uczęszczało na katechezę i otrzymało ocenę z religii w szkole, pobierz, wypełnij i przy najbliższej okazji przekaż kwestionariusz osoby dziecka.