Słowo na święta

Jesteśmy narodem chrześcijańskim i wszyscy znamy wydarzenia, związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Chciałbym przytoczyć jedno z tych wydarzeń z Ew. Jana 18,3 – 5 Judasz wziął oddział żołnierzy, jak również urzędników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, i przyszli tam z pochodniami i lampami, i orężem A Jezus, wiedząc o wszystkim, co go czeka, wyszedł i powiedział do nich: “Kogo szukacie?” Odpowiedzieli mu: “Jezusa Nazarejczyka”. Rzekł do nich: “Ja jestem”. Tak, to była najtrudniejsza decyzja w życiu Jezusa, w której wyraził gotowość na to, co miało go spotkać. Nie była to zwykła, ludzka decyzja. Słowa “Ja jestem” (imię Boga) świadczą, o tym, że była w Nim Boża natura. Po zmartwychwstaniu jednymi ze słów, które skierował Jezus do swoich było”oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” ( Mt 28:20)......

WIĘCEJ