Warsztaty uczniowskie

Najważniejszą decyzją w życiu człowieka jest oddanie życia Bogu. Biblia nazywa to wydarzenie nowonarodzeniem (Jan. 3:3). Zaraz po nawróceniu, kolejnym etapem naszej podróży jest uczniostwo. Wiele osób nie dochodzi do dojrzałości duchowej, ponieważ nie pojęło różnicy pomiędzy wymienionymi etapami. Nowonarodzenie skupia się na głównie na WIERZE, WIERZENIU w Jezusa Chrystusa, podczas gdy uczniostwo koncentruje się na STAWANIU SIĘ jak Chrystus.

Wyróżniamy siedem prawd o uczniach Chrystusa: Uczeń, to ktoś kto KOCHA:

Boga,

• Ludzi, 

• Bogobojny styl życia,

• Dzielić się ewangelią,

• Rodzinę Bożą,

• Królestwo Boże,

• Kocha hojność,

• Szczodrość

Podjęta przez Kościół seria wykładów ma na celu odkrycie każdej z tych siedmiu prawd. W ten weekend temat warsztatów to KOCHAĆ LUDZI.

Do zobaczenia w sobotę.