GOTUJCIE DROGĘ PAŃSKĄ – RYSZARD KRZYWY

Transmisja kazania rozpocznie się o godzinie 10:30