Modlitewne_środa_kościół_w_Nysie 1346

nabożeństwo kościół Zielonoświątkowy w Nysie