WAŻNE ZMIANY

„Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Mt.5,45)
W tych słowach Pana Jezusa widzimy podobieństwo do dzisiejszej sytuacji z korona wirusem. Nikt z nas nie wie, gdzie wirus jest i nikt nie ma wpływu na to kogo dosięgnie.
Mając więc na celu dobro członków Kościoła, oraz stosując się do wprowadzonego przez Rząd RP zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób informujemy, że przez najbliższe dwa tygodnie, tj do 22.03.2020r nie będzie nabożeństw w Kościele Zielonoświątkowym w Nysie. Proponujemy skorzystanie z nabożeństw online, np. Kościół Radość Życia

Psalm 91 1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, 2 Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. 3 Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy

Zachęcam do efektywnego wykorzystania tego czasu na modlitwie o Bożą ochronę nie tylko dla Kościoła, ale dla całego naszego narodu.

Pamiętajmy też, że nie korona wirus jest najważniejszy, lecz ten, który może być dla każdego z nas ucieczką, twierdzą i na Nim się skupmy w tym trudnym czasie.

Z błogosławieństwem,

pastor Bogdan Kleszczyński