Projekt Prawda

16 lutego br. rozpoczniemy serię wykładów dra Dela Tacketta pt. Projekt Prawda.

Czym jest Projekt Prawda?

To cykl wykładów dra Dela Tacketta o bardzo szerokim wachlarzu zagadnień. Dla biblijnie wierzących chrześcijan może stać się impulsem do pogłębienia życia duchowego, pogłębienia więzi i troski o siebie nawzajem oraz motywacją do większego i skuteczniejszego zaangażowania się w zaspakajanie potrzeb swojego środowiska.

Mamy bowiem problem, tak, my „biblijnie wierzący chrześcijanie”! Badania przeprowadzone w USA przez Barna Research Group wśród chrześcijan ewangelikalnych wywołały „trzęsienia ziemi”. Wykazały, że tylko 9% biblijnie wierzących chrześcijan ma biblijny światopogląd! Co z tego wynika?

91 naśladowców Chrystusa na 100, którzy deklarują przecież, że są świadomie wierzącymi, ma problem z biblijnym sposobem myślenia! Nie myślimy kategoriami biblijnymi, mamy inne przesłanki w porównaniu do tego, czego nasz uczy Pan! Tak, mamy OGROMNY problem!

 

Organizacja Focus on the Family stworzyła jeden z najbardziej ambitnych projektów w historii swojego istnienia pod nazwą Projekt Prawda. Serię 13 jednogodzinnych wykładów dra Dela Tacketta na 8 płytkach DVD, dla małych grup domowych. Dla milionów ludzi te wykłady stały się punktem zwrotnym w porządkowaniu własnego światopoglądu i przemiany swojego życia. Każdy wykład ukazuje jak ważny jest dla nas biblijny światopogląd w codziennym życiu.

 

Więcej informacji o Projekcie -> http://projektprawda.pl