Projekt Prawda i Odkrywanie Chrześcijaństwa

Serdecznie zapraszamy na kursy pt. Projekt Prawda oraz Odkrywanie Chrześcijaństwa. Odbędą się one w piątek o godzinie 18.30 w naszym kościele przy ul. Chodowieckiego 2

O kursach:

  • Odkrywanie Chrześcijaństwa. Celem kursu jest odkrywanie kim jest Jezus, po co przyszedł i jakie to ma dla nas dzisiaj znaczenie.
    Udział w wydarzeniu może wziąć każdy chętny, więc zachęcamy do uczestnictwa. Spotkania będą się odbywały co piątek, w Kościele Zielonoświątkowym w Nysie (ul. Chodowieckiego 2).

Szczegóły KURSU

  • Projekt Prawda. To cykl wykładów dra Dela Tacketta o bardzo szerokim wachlarzu zagadnień. Dla biblijnie wierzących chrześcijan może stać się impulsem do pogłębienia życia duchowego, pogłębienia więzi i troski o siebie nawzajem oraz motywacją do większego i skuteczniejszego zaangażowania się w zaspakajanie potrzeb swojego środowiska.

Szczegóły PROJEKTU