wieczór_uwielbieina 1379

Wieczór uwielbienia Kościół Zielonoświątkowy w Nysie