PLIK DO POBRANIA DLA RODZICA.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ W PUNKCIE KATECHETYCZNYM

KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W NYSIE: