Monthly Archives: Marzec 2020


WAŻNE ZMIANY
14 marca, 2020

WAŻNE ZMIANY

„Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Mt.5,45)W tych słowach Pana Jezusa widzimy podobieństwo do dzisiejszej sytuacji z korona wirusem. Nikt z nas nie wie, gdzie wirus jest i nikt nie ma wpływu na to kogo dosięgnie.Mając więc na celu dobro członków Kościoła, oraz stosując się do wprowadzonego przez Rząd RP zakazu...